Om BIRCA

Bækkelund International Residency Center for Artists er et arbejds- og udviklingssted for scenekunstnere beliggende i landlige og inspirerende omgivelser midt på Bornholm.

BIRCAs fornemste mål er at sikre gode arbejdsbetingelser for scenekunstnere til at udforske og udfolde ideer og projekter samtidig med, at de får mulighed for at udveksle arbejdsmetoder og erfaringer med kunstnere fra andre – nationale og internationale – miljøer. BIRCAS prøvesale og omgivelser skaber rum for møder på tværs af performative udtryksformer– teater, performance, cirkus og dans – og møder med den lokale natur og kultur.

BIRCA er den ideelle ramme om udviklingsprocesser; Stedet er ideelt for workshops, residencyperioder for scenekunstgrupper, og for den individuelle kunstners research og skriveproces. BIRCA skal særligt understøtte performere og performancegrupper, der ønsker at eksperimentere med scenekunstens sprog og metode og søger mod nye formater.

BIRCA skal vedblive at være en institution, der fornyer sig – den skal være opsøgende og vedvarende hente inspiration og nye målsætninger ved at åbne sig mod det omgivende samfund og fastholde et internationalt engagement igennem tværnationale og tværkulturelle samarbejder. Som en del af dette danner BIRCA også rammer for udvikling af ny teori, nye forståelsesrammer samt nye metoder og greb til at gøre scenekunsten til et virkemiddel i/en vej til at opnå demokratiske debat. 

Du kan læse den fulde vision for BIRCA her.

Du kan finde vores manifest om den nye økologiske scenekunst her

Om stedet

BIRCA ligger på gården Bækkelund, der er fra 1950’erne og renoveret til at give optimale arbejdsbetingelser inkl. logi for nationale og internationale residencies. Der er to store studier på 160 m2 og 130 m2. Hovedbygningen er på 200 m2 og inderholder køkken, stue og spisestue/arbejdsrum plus 3 værelser der lejes ud. Derudover har vi en smukt 130 m2 stort atelierlejlighed med opholdsrum, lille karlekammer og stort 1. sals værelse med plads til 6 eller flere. Stedet ligger midt mellem marker, grunden er på 3,31 hektar land, og der er en nærliggende lille skov.

Vi er normalt åbne maj til oktober – men stedet kan også besøges i vinterhalvåret for research. Man kan booke en uge med en sal og 3 værelser for 5000 kr. , men der er også andre muligheder. Vi udbyder løbende støttede residency programmer – holde øje med siden og på facebook.

Recidency-programmer

BIRCA er del af et internationalt netværk af recidencies og udbyder løbende støttede residency programmer – holde øje med siden her og på facebook.

Fællesskabet

Når man opholder sig på BIRCA indgår man som del af det fællesskab af kunstnere og beboere, som er tilstede samtidig. Det vil sige, at man laver mad og spiser sammen, deltager i indkøb, oprydning og andre praktiske gøremål. Og så er der rig mulighed for at deltage i diskussioner og aktiviteter på tværs, kort sagt at lære nye mennesker at kende og blive del af internationale netværk. Læs mere om det praktiske her.

Foreningen BIRCA – bliv medlem

Foreningen BIRCA Residency er ledet af: – Ida Marie Tjalve/formand, Bente Larsen/næstformand, Tine Nygaard, Jens Frimann Hansen og Lars Rømer med Susanne Danig som daglig ansvarlig. For at støtte op om BIRCA kan du og/eller din organisation blive medlem – læs mere om det her.

Foreningen står bag alle residencies og projekter, der inviterer til støttede residencies. Det gør foreningen med støtte fra Statens Kunstfond, Creative Europe, Bornholms Regions Kommune og en række fonde. Vi samarbejder fast med Metropolis Festivalen og Passage Festivalen. Foreningen er desuden medlem af Res Artis, IETM og AREA netværket.

Susanne Danig, har stiftet BIRCA og leder stedet. Hun arbejder desuden med mentorship og coaching af scenekunstnere i sit firma Danig Performing Arts Service. Hun kan kontaktes på susanne@birca.org.

BIRCA er støttet af

RESIDENCIES1

Hvordan kommer man i residency

WORKSHOPS

Program for workshops på BIRCA

EVENTS OG FORESTILLINGER

Kommende events og forestillinger på BIRCA

PRAKTISK

Læs om alt det praktiske her

REJSEPLANER

Transportmuligheder fra København, Sverige, Tyskland

OM BORNHOLM

Information om alt på Bornholm

Kontakt