BIRCAS VISION

Et recidency for kunstnere i proces

Bækkelund International Residency Center for Artists er et refugium for kunstnere og forskere beliggende i landlige og inspirerende omgivelser midt på Bornholm.

BIRCAs fornemste mål er at sikre optimale arbejdsbetingelser for scenekunstnere til at udfolde ideer og projekter, samtidig med, at de får mulighed for at udveksle overvejelser og erfaringer med kunstnere fra andre – nationale og internationale – miljøer. BIRCAS prøvesale og omgivelser skal skabe rum for møder på tværs af performative udtryksformer– teater, cirkus og dans – og møder med den lokale natur og kultur.

BIRCA skal være den ideelle ramme om udviklingsprocesser; Stedet er ideelt for workshops, prøveperioder for scenekunstgrupper såvel som den individuelle kunstners research og skriveproces. BIRCA skal særligt understøtte yngre (opkommende) performere og performancegrupper og i forlængelse heraf tilbyde workshops med fokus på performing arts og artistic entrepreneurship samt evaluering af kunstneriske processer.

BIRCA skal også være en institution, der fornyer sig – den skal være opsøgende og vedvarende hente inspiration og nye målsætninger ved at åbne sig mod det omgivende samfund og fastholde et internationalt engagement igennem tværnationale og tværkulturelle samarbejder. Som en del af dette skal BIRCA også danne rammer for udvikling af ny teori, nye forståelsesrammer samt nye metoder og greb til at gøre scenekunsten til et virkemiddel i/en vej til at opnå en (øjenåbnende) demokratiske debat. 

Lokal forankring i et internationalt perspektiv 

BIRCAs vision er at skabe et lokalt forankret kunstnerisk miljø med internationalt perspektiv. BIRCA er i den forstand en “glokal” organisation. Sideløbende med deltagelse i internationale programmer (Island Connect, IETM etc.) søger BIRCA proaktivt at etablere tætte og givende samarbejder med kunstnere og kunstinstitutioner på Bornholm. Derfor består foreningens advisory board af både lokale kulturarbejdere og eksperter fra den danske og nordiske scenekunst scene.

Vi tror på, at der er en særlig ide i at arbejde på en ø som Bornholm, hvor de landlige omgivelser kan skabe en særlig koncentration, og hvor der også findes en enestående mulighed for at interagere med lokale miljøer, som kan give baggrund for nytænkning af den kreative proces.  BIRCA afholder derfor åbne performance-arrangementer, som både lokale kunstnere og borgere inviteres til at overvære og evaluere. Vi forsøger at skabe relationer til lokale unge kunstnere, som derved får en kontekst at træde ind i og en grund til at forblive på Bornholm. 

BIRCA tilstræber desuden at tilbyde længerevarende ophold til kunstnere, der ønsker at indgå i en kunstnerisk research-proces i interaktion med lokale borgere og ad den vej åbne for nye perspektiver på det velkendte og give en kunstnerisk stemme til lokale problemstillinger. Det er vores mål at understøtte denne udveksling med respektfuldt blik for den specifikke kontekst og den eksisterende lokale kultur og befolkning. Vi håber at give de lokale bornholmere lejlighed til at se på deres egen kultur og lokalitet med nye øjne og lyst til at interagere yderligere med BIRCAS perfomere. 

Udvikling af teori, forståelsesrammer og ”politiske” greb

  1. Udvikling af forretningsmodeller/artistisk entreprenørskab
  2. Udvikling af metoder til artistiske research (særligt i forhold til interaktion med den lokale kultur)
  3. Redskaber til udvikling og evaluering af kunstneriske projekter i proces, fx gennem feedback processer
  4. Metoder til at gribe relationen mellem performere og publikum ved performances i det åbne rum
  5. Udvikling af (samfundsforandrende) medskabende interaktionsformer
  6. Undersøgelse af kunsten som instrument for social og kulturel forandring, ud fra den tanke, at kunsten ikke kan løse samfundsmæssige problemer, men den kan gøre opmærksom på dem og hjælpe os til at forstå og udvikle vores samfund i nye retninger.

Kollaboration og nye typer af partnerskaber – lokalt, nationalt og internationalt

BIRCA skal til stadighed forny sig gennem partnerskaber med relevante kunstnere, netværk, institutioner. Én prioritet er at opsøge muligheder for økonomiske partnerskaber, der kan sikre fundamentet for BIRCAs aktiviteter. En anden og lige så væsentlig prioritet er at etablere dialoger og samarbejder, som kan styrke den kunstnerisk udviklende ramme om disse aktiviteter. Derfor skal BIRCA fortsat opsøge og styrke udveksling af kunstnerisk erfaring og desuden udvikle teori og metoder i tæt samarbejde med nationale og internationale eksperter indenfor den dans, teater, kunst og kultur. 

BIRCA er et residency funderet på europæiske partnerskaber. Det er et mål i sig selv at fastholde denne mulighed for international kulturudveksling og den sparring om kunstneriske processer, som opstår når danske og udenlandske kunstnere samtidigt opholder sig på BIRCA. Det er også en ambition at lade lokale, nationale og internationale kunstnere interagere med hinanden om produktioner med afsæt i det lokale. Derudover tilstræber BIRCA at få den lokale befolkning til at være aktivt samskabende i udviklingen af nye værker.

På sigt vil BIRCA også afsøge muligheder for at samskabe med andre partnere udenfor kunstscenen, fx lokale virksomhedsejere eller netværk indenfor kreative erhverv. Målet med denne form for samarbejde er blandt andet at give mulighed for at skabe nye perspektiver på velkendte problemstillinger eller styrke opmærksomheden på særlige forhold.