Medlemsskab

Det er muligt for enkeltpersoner så vel som for grupper, foreninger, organisationer og virksomheder at tegne medlemsskab i Foreningen BIRCA Residency, som støtter BIRCAs virke og laver aktiviteter på stedet.

Medlemsskabet giver gratis adgang eller rabat til BIRCAs aktiviteter, og du modtager automatisk foreningens nyhedsbrev. Du er hermed med til at støtte BIRCA og de aktiviteter der afholdes på stedet.

Indmeldelse i Foreningen BIRCA Residency sker ved indbetaling af det årlige kontingent til foreningens bankkonto MERKUR bank konto: 8401 1067661. Husk endelig at anføre navn – send samtidig gerne navn, adresse og email-adresse til info@birca.org.

De årlige kontingentsatser dækker et medlemsskab fra 1. januar til 31. december og beløber sig i 2020 til: 

  • 200 kroner for et personligt medlemsskab
  • 500 kroner for et medlemsskab for grupper, foreninger, organisationer og selskaber.