Residencies

Du kan altid kontakte os for at komme i et betalt residency – men vi har også programmer vi deltager i, hvor gratis ophold er muligt.

Åbne calls for 22 er afsluttet – du kan se deltagere i nyheder

Åbent call til BIRCA’s residencies for 2022

med fokus på ø-identitet, køn og natur

ISLAND CONNECT

BIRCA WOMEN

BIRCA KIDS

– tre residency-initiativer støttet af Statens Kunstfond.

Island Connect tillige støttet af Creative Europe

DEADLINE PÅ ANSØGNINGER TIL ALLE RESIDENCIES ER 20/12-21

Der bliver givet besked senest 1/2-22

Island Connect

  1. 2-15/5  på BIRCA & 16-29/5 på C.IN.E, Mallorca
  2. 12-25/9 på BIRCA & 1-14/10 på Cres, Kroatien

Island Connect er et fælles projekt mellem 5 europæiske residency-centre for scenekunst beliggende på øerne Bornholm, Mallorca/Spanien, Cres/Kroatien, Naxos/Grækenland og Limerick/Irland. 2 danske scenekunstgrupper får 2×2 ugers residency på henholdvis BIRCA på Bornholm og en af de andre europæiske samarbejdspartnere – denne gang enten C.IN.E. på Mallorca eller DOMINO på Cres. Scenekunstnere kan udforske nye projekter og idéer, samtidig med at de sættes ind i en international sammenhæng. Øerne giver kunstnerne øget mulighed for faglig fordybelse og interaktion med lokale miljøer, hvor den kreative proces kan nytænkes. Samtidig styrker vi de internationale kompetencer gennem et Spring Lab, der afholdes i Athen 4-8/4, der både fokuserer på projektudvikling, dramaturgi og lederskab. Ansøgninger skal indsendes på engelsk via dette Link – det anbefales, at man læser grundigt på materialet og udover BIRCA tjekker, hvad de to modtager centre C.IN.E (Mallorca) og DOMINO (Cres) lægger vægt på. Man skal kunne deltage i alle nævnte perioder, der kan ikke rykkes rundt på datoer. Udvælgelse sker i samarbejde med de to nævnte organisationer.

Alle rejse-, opholds- og madudgifter dækkes, dertil udbetales et honorar på 10.000 kr. til hver gruppe med 2-3 deltagere for hele perioden.

BIRCA WOMEN 23/5-5/6-22

BIRCA Women er for scenekunstnere, der definerer sig som kvindelige: 3 med base i Danmark og 3 fra de nordiske lande med et fælles residency på 2 uger. I kan arbejde med jeres egne projekter samtidig med, at I forventes at gå i dialog med de øvrige scenekunstnere og er åbne for muligheden for samskabelse. Vi ønsker at skabe et anderledes samskabelsesrum, og give jer et frirum, som kan indeholde det emotionelle og værdibaserede, det tillidsfulde, omsorgsfulde og trygge, hvor der er plads til udveksling af erfaringer med at være kvindelig scenekunstner. Vi ønsker at afprøve og arbejde med en række redskaber og processer, der skal balancerer strukturelle rammer for frihed til skabelse baseret på BIRCA’s mantra om Radikal Åbenhed bestående af gennemsigtighed, co-creation, deling og empowerment. Vi ønsker at finde et fælles sprog for den kunstneriske samtale, og vi vil skabe en struktur for forløbet med udgangspunkt i ritualer for at skabe klare overgange fra en tilstand til en anden og for en præcisering af overgange mellem processer. Der vil f.eks. være fælles morgentræning og morgenritualer, fælles møde om dagens arbejde hver eftermiddag, hvor der erfaringsopsamles, mens næste dags processer og arbejdslokaler fordeles. Der vil være fælles spisning og madplanlægning. Projektet afsluttes med visninger af det arbejde, der er lavet i fællesskab efterfulgt af feedback sessions.

BIRCA Women ledes af Susanne Danig/BIRCA i samarbejde med iscenesætter og performer Tora Balslev/Daily Fiction – de to udvælger deltagere og planlægger forløbet. Tora vil de første dage give en inspirations workshop omkring mødet mellem krop og landskab.

Alle rejse, opholds og mad udgifter vil være dækket, dertil udbetales et honorar på 5.000 kr. for de to uger.

Send en ansøgning med op til en sides beskrivelse af hvad du gerne vil lave og hvorfor dette residency passer dig vedhæftet CV eller link til website – til info@birca.org.

BIRCA KIDS – 1: 20-26/6, 2: 27/6-3/7

BIRCA Kids giver plads til scenekunstfamilier med børn (det kan tolkes ret bredt), der ønsker at arbejde en uge med fokus på at indtænke børnene som medskabende i den kreative proces. Vi laver 2 forløb i sommeren 22 – 1:20-26/6 og 2: 27/6-3/7. 2-4 kunstner familier kan få en uges ophold. Projekterne skal have fokus på udvikling af nye metoder for inddragelse af børn i den kreative proces gerne i et sensorisk kropsligt perspektiv, der relaterer til de naturomgivelser BIRCA er placeret i. Vi håber på nye visioner for en ny tid med balance i vores liv. Hver familie får et opholdsområde samt en prøvesal med fri råderet. De har mulighed for dialog med hinanden og fælles aktiviteter, ligesom de før forløbet får 2 timers rådgivning omkring planlægning af forløb med koreograf My Grönholdt, som selv har arbejdet med sine børn i et kreativt forløb på BIRCA. Der er mulighed for at afslutte forløbet med visninger for lokale samt kunstnerisk feedback.

BIRCA Kids er udviklet af Susanne Danig/BIRCA i samarbejde med My Grönholdt/MYKA – de to vil udvælge deltagere, planlægge forløbet og give feedback til processen.

Alle rejser, opholds- og madudgifter vil være dækket, dertil udbetales et honorar på 5.000 kr.

I må meget gerne beskrive, hvordan I ser jer alle i jeres familie i et familieresidens, og hvordan det ville passe jeres familie at arbejde sammen. Send en ansøgning med op til en sides beskrivelse vedhæftet CV eller link til website til info@birca.org.

FÆLLES

Alle deltagere får adgang til BIRCA 2 store sale, skønne udendørs faciliteter og andre fælles arealer. Der laves mad og spises fælles med størst muligt hensyn til individuelle ønsker. Der vil være afhentning ved færge af alle, og ellers mulighed for at bruge cykler på stedet eller efter aftale låne Susannes bil. Læse mere om praktiske ting omkring BIRCA her: https://www.birca.org/praktisk-om-birca

Spørgsmål omkring alle residencies stilles til Susanne Danig susanne@birca.org/20722829